قوانین، آیین نامه ها و شیوه نامه ها

 
کاردانی و کارشناسی


 
آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی
آئین نامه مهمانی و انتقالی وزارت علوم
 تحصیلات تکمیلی


 
آیین نامه آموزشی دکتری
دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد برای ورودی های 89 تا 93
شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد برای ورودی های 94 و به بعد
شیوه نامه دوره های دکترا دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شیوه نامه دکتری برای ورودی های 95 و پس از آن
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد قبل از ورودیهای 94
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد (ورودی های 94 و پس از آن)
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ورودی های 95 و پس از آن)
موارد مورد نیاز آموزشی و پژوهشی دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
 موارد مورد نیاز آموزشی و پژوهشی دانشجویان محترم تحصیلات کارشناسی

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.