وظايف و اختيارات مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 -ارتباط با سازمان سنجش کشور در رابطه با ظرفیت های پذیرش دانشجو،

-انجام امورات مربوط به ثبت نام، انتخاب و تطبیق واحد، انتقال و مهمانی، دانشجویان مقاطع تحصیلی

-صدور گواهي رتبه، مشروطي، اخراجي، انصرافي، مرخصي تحصيلي، مهمان‌شدن، اضافه سنوات، نظام وظيفه (صدور معافيت تحصيلي در بدو ورود و اعلام فراغت از تحصيل يا اخراجي يا انصرافي دانشجويان به نظام وظيفه)، صدور تسويه‌حساب دانشجو با بخش‌هاي مختلف دانشگاه به هنگام فراغت از تحصيل، اخراج يا انصراف، صدور گواهی کارنامه موقت و دائم و مدارک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و دانش آموختگان

-برگزاری امتحانات ترمی مقاطع و رشته های تحصیلی، صدور مجوز دفاع پس از بررسي همه‌جانبه پرونده دانشجويان،

-نظارت بر حق التدریس و حق الزحمه اساتید هیأت علمی و مدعو

- تهیه و تدوین گزارشها و آمارهای لازم برای مراجع ذیربط در رابطه با امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

-نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشي در دانشکده­ها

- بايگاني و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان

همكاري در تدوين آئين نامه هاي اجرائي مربوط به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه.

– برگزاري و اداره جلسات شورای آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت بررسي موارد آموزشي دانشجويان.

– تهيه و ابلاغ تقويم دانشگاه و نظارت بر تنظيم برنامه هاي هفتگي و امتحاني دروس دوره هاي مختلف تحصیلی دانشگاه.

–  رسيدگي به مشكلات دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائي هاي آئين نامه ها و مصوبات و پيشنهاد راه حل به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.


 

 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
دکتر اکرم محمدی زاده: تاریخ تطبیقی- تحلیلی هنر اسلامی      سوابق و اطلاعات دانشگاهی
تلفن :  35297520-41-98+ دورنگار: 35419975-41-98+ a.mohammadizadeh@tabriziau.ac.ir

 وظایف
ریس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه
-دبیر شورای نحصیلات تکمیلی دانشگاه
-عضو شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاه
-رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و درخواست های دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی
-انجام امور مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی
-انجام و نظارت بر امور اجرایی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
-پاسخگویی به درخواست های آماری و اطلاعات آموزشی دانشگاه به مراجع ذیصلاح
-همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرایی مربوط به اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-ارائه پيشنهادات آموزشي در رابطه با بهبود كمّي و كيفي آموزش معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر هاشم عبدیان  
تلفن : 35297533-41-98+     دورنگار : 35419975-41-98+ dr.hashemabdian@gmail.com
 وظایف
-دبیر ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه
-دبیر شورای آموزشی دانشگاه
-رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و درخواست های دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی
-انجام امور مربوط به شورای آموزشی (بررسی درخواست های ارسالی از طرف دانشجویان و دانشکده ها و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا، ارسال دعوت نامه ها، طرح موارد در جلسه، نظارت بر تنظیم دستور جلسات و ارسال آنها به اعضا)
-انجام و نظارت بر امور اجرایی اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
-استخراج مصوبات شورای آموزشی، تفکیک آنها بر اساس موضوع و اصلاح شیوه نامه ها بر اساس مصوبات جدید
-همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرایی مربوط به اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-همکاری در تهیه و تنظیم کاربرگ های مناسب جهت انجام امور دانشجویان بر اساس مقررات و بخش نامه های جدید
-همکاری در بازنگری شیوه نامه ها و کاربرگ های مربوط به اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-ارائه پيشنهادات آموزشي در رابطه با بهبود كمّي و كيفي آموزش

 


 کارشناس امور دانش آموختگان و نظام وظیفه
محمد رضا جعفر پور  
تلفن: 35297213-41-98+     دورنگار: 35419975-41-98+ m.jafarpour@tabriziau.ac.ir
شرح وظایف

کارشناس نظام وظیفه (صدور معافیت تحصیلی، ابطال معافیت تحصیلی و تایید خروج از کشور)
کارشناس صدور گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی
کارشناس لغو تعهد آموزش رایگان (صدرو دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه) 
کارشناس سامانه آموزشی
نویده وظیفه شعاع  
تلفن: 35297211-41-98+    دورنگار: 35419975-41-98+ n.vazifehshoaa@tabriziau.ac.ir
شرح وظایف
انجام امورات مربوط به انتخاب واحد دانشجویان 
انجام امورات مربوط به سنوات تحصیلی دانشجویان
انجام امورات مربوط به کمیسیون موارد خاص(ثبت موارد در کارنامه دانشجویان)
انجام امورات مربوط به مجوز دفاع و تسویه الکترونیکی
انجام امور مربوط به آمار دانشجویان
انجام امور مربوط به جلسات و صورت جلسه های شورای آموزش
انجام امور مربوط به  ثبت نمرات تحصیلی دانشجویان (در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
انجام امورات مربوط به مشکلات پیش آمده در واحدهای درسی دانشجویان
صورتجلسه دفاعیه پایان نامه های کارشناسی، ارشد و دکترا جهت ثبت نمره و فراغت از تحصیل
انجام امور مربوط به امور آموزشی و مشاوره ای دانشجویان


 کارشناس پذیرش و ثبت نام
علیرضا شارقه  
تلفن: 35297214-41-98+       دورنگار: 35419975-41-98+ a.sharegheh@tabriziau.ac.ir
شرح وظایف
ثبت نام الکترونیکی و ثبت نام حضوری
پیگیری صدور کارتهای دانشجویی
صدور تائیدیه تحصیلی فارغ التحصیلان به ادارات یا مراکز آموزشی و دانشگاهها و اعلام نامه عدم تسویه یا نامه فرم تعهد به دانشگاهای آزاد و موسسات غیرانتفاعی
دریافت تائیدیه تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری
رسیدگی به نواقصات مدارک دانشجویان و اعلام نواقصات فارغ التحصیلان
صدور فرم اشتغال به تحصیل و گواهی ثبت نام و درخواست مدارک تحصیلی دانشجویان انصرافی از سایر دانشگاهها

 
 کارشناس تحصیلات تکمیلی
محمد گرامی  
تلفن: 35297212-41-98+      دورنگار: 35419975-41-98+ gogerami_2005@yahoo.com
شرح وظایف
انجام کلیه امورات مربوط به انتقالی و میهمانی ( تغییر رشته-کارنامه سبز)، انصراف، مجوز دفاع، تغییر ظرفیت استادان تحصیلات تکمیلی
انجام امورات مربوط به کمیسیون موارد خاص
انجام کلیه امورات مربوط به امور مربوط به ثبت، تصویب، تصحیح و تغییر پروپوزال ها
انجام کلیه امورات مربوط به تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا
انجام کلیه امورات مربوط به کمیسیون بررسی پرونده دانشجویان درسامانه سجاد ( در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
انجام امور مربوط به جلسات  و صورت جلسه های شورای تحصیلات تکمیلی
انجام کلیه امورات مربوط به  بررسی امکان صدور مجوز امتحان آزمون جامع، دفاع از پروپوزال  و مجوز پیش دفاع و کنترل سمینارها
انجام کلیه امورات مربوط به  امور دانشجویان بورسیه و بدون آزمون ارشد و دکترا
انجام کلیه امورات مربوط به
 طرح در شورا ی تحصیلات تکمیلی دانشجویان
انجام امور مربوط به امور تحصیلات تکمیلی و مشاوره ای دانشجویان
 بررسی صورتجلسه دفاعیه پایان نامه های ارشد  و دکترا

 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.