تقویم آموزشی دانشگاه

 
تقویم آموزشی نیمسال
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.