کاربرگ ها

عمومی
فرم تحویل کارت دانشجویی
اعلام مفقود شدن کارت دانشجویی

آرم دانشگاه جهت استفاده در پایان نامه ها
تاییدحضور در کلاس ها توسط اساتید (پشت و رو پرینت شود)

انصراف از تحصیل
تمپلت پاور پوینت
تمپلت نگارش پایان نامه/رساله
کارشناسی
تقاضای مهمان
درخواست تطبیق واحد
تقاضای انتقال توام با تغییر رشته

تاییدیه استاد راهنمای اول جهت ارائه پایاننامه/پروژه نهایی کارشناسی
کارشناسی ارشد
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(اثر محور)
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(پژوهش محور)

داوری اثر محور
داوری پژوهش محور
تعیین دروس جبرانی
تائیدیه استاد راهنمای اول جهت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از پایان نامه (الف)
صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ب)

گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
قرارداد طرح پژوهشی ـ پرداخت هزینه پایاننامه

 
  •  

 
دکتری
تعیین استاد راهنما
درخواست انجام آزمون جامع

صورتجلسه آزمون جامع شفاهی
صورتجلسه آزمون جامع کتبی
اعلام نتیجه نهایی آزمون جامع

مجوز دفاع از طرح پیشنهادی
صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی
درخواست تصویب طرح پیشنهادی
گزارش پیشرفت تحصیلی و ارائه سمینار
صدور مجوز پیش دفاع رساله
صورتجلسه پیش دفاع

تمدید سنوات
اعلان عمومی جلسه دفاع
صدور مجوز تشکیل جلسه دفاع از رساله
صورتجلسه دفاع از رساله ی دکتری
گزارش وضعیت تحصیلی
گزارش وضعیت تحصیلی مربیان مامور به تحصیل

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.