رشته های تحصیلی دانشگاه

مقطع دکتری 4  رشته
 مقطع ارشد 26 رشته
مقطع کارشناسی 12 رشته

رشته های مقطع دکتری به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تحصیلی – گرایش دانشکده محل
دکتری هنرهای اسلامی دانشکده هنر های صناعی  
پردیس مرکزی
-دکتری طراحی صنعتی دانشکده طراحی
دکتری معماری اسلامی  
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
 
عمارت­های مقصودیه
دکتری  شهرسازی اسلامی
 

رشته­های مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
رشته تحصیلی – گرایش دانشکده محل
کارشناسی ارشد هنر اسلامی- گرایش سفال  
دانشکده هنرهای صناعی
 
 
 

پردیس مرکزی
کارشناسی ارشد  هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوب
کارشناسی ارشد هنر اسلامی- گرایش هنر و  صنایع فلز
کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنرهای تجسمی
کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی
 کارشناسی ارشد فرش- گرایش طراحی  
دانشکده فرش
کارشناسی ارشد فرش- گرایش تولید
کارشناسی ارشد فرش- گرایش مواد اولیه و رنگرزی
کارشناسی ارشد فرش- گرایش پژوهش در فرش
کارشناسی ارشد  مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی دانشکده حفاظت آثار هنری (کاربردی)
کارشناسی ارشد  باستان سنجی گرایش مواد معدنی
کارشناسی ارشد  باستان سنجی گرایش مواد آلی
کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
کارشناسی ارشد  باستان شناسی گرایش اسلامی
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشکده طراحی
کارشناسی  ارشد مهندسی معماری  
 

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
 
عمارت­های مقصودیه
کارشناسی  ارشد معماری اسلامی
کارشناسی ارشد فناوری معماری- گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی
کارشناسی ارشد فناوری معماری- گرایش دیجیتال
کارشناسی ارشد انرژی و معماری
کارشناسی ارشد طراحی شهرسازی
کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای -گرایش هنرهای چند رسانه ای دانشکده هنرهای رایانه ای ساختمان چند رسانه ای
کارشناسی ارشد  هنرهای رایانه ای گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند
کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای - گرایش  تولید بازی های رایانه ای
 

رشته های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
رشته تحصیلی – گرایش دانشکده محل
کارشناسی ارتباط تصویری  دانشکده هنرهای تجسمی  
 
پردیس مرکزی
کارشناسی نقاشی ایرانی
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش سفال دانشکده هنر های صناعی
 
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش هنر و صنایع چوب
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش هنر و  صنایع فلز
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش شیشه
 کارشناسی فرش – گرایش طراحی فرش دانشکده فرش
 کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی)
کارشناسی طراحی صنعتی دانشکده طراحی
 کارشناسی مهندسی معماری  
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
 
عمارت­های مقصودیه
کارشناسی مهندسی شهرسازی
کارشناسی چند رسانه ای  گرایش واقعیت مجازی دانشکده هنرهای رایانه ای ساختمان های چند رسانه ای
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.