تاریخ : سه شنبه 17 آبان 1401
کد 170

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان ورودی 1401

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1401 استعدادهای درخشان(ارشد – دکترا) می رساند تا مورخ 1401/08/30 فرصت دارید نسبت به پرداخت مبلغ ذیل جهت تایید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو اقدام نمایید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.