تاریخ : پنجشنبه 18 شهريور 1400
کد 135

معرفی نامه جهت واکسیناسیون دانشجویان

به اطلاع آن دسته دانشجویانی که به هر نحوی نتوانسته اند کارت دانشجویی تحویل بگیرند می رساند:
به اطلاع آن دسته دانشجویانی که به هر نحوی نتوانسته اند کارت دانشجویی خود را تحویل بگیرند می رساند با مراجعه به کارتابل دانشجویی خود : قسمت مکاتبات اداری / درخواست ها /اشتغال به تحصیل و پرکردن قسمت مقصد بنام واکسیناسیون بهداشت و در آخر جهت بررسی را زده بعد از تائید اداره آموزش میتوانند از قسمت کارتابل نامه تایید شده خود را دریافت کنند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.