تاریخ : شنبه 17 آبان 1399
کد 106

شماره های تماس دانشکده ها

شماره های تماس دانشکده ها

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.