نظام نامه برگزاری امتحانات در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کمیته برگزاری آزمون‌های دانشگاه هنر اسلامی تبریز- اعضا و وظایف
چرخه روند برگزاری آزمون‌های نیمسال­ های تحصیلی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 اقدامات کلی در سه مرحله قبل، حین و بعد برگزاری امتحانات

بخش دوم: شیوه ­نامه برگزاری آزمون‌های حضوری (شرح وظایف، استادان، مراقبین، رئیس امتحانات و ضوابط شرکت دانشجویان)

بخش سوم: شیوه ­نامه برگزاری آزمون‌های مجازی (شرح وظایف، استادان، مراقبین، رئیس امتحانات و ضوابط شرکت دانشجویان) 
  کاربرگ های کمیته امتحانات دانشگاه
کاربرگ گزارش روزانه آزمون­ های دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کاربرگ صورتجلسه گزارش تخلف انضباطي در جلسه امتحان
نمونه برگه سوالات پیشنهادی کمیته امتحانات دانشگاه برای استفاده مدرسین و اعضا هیات علمی دانشگاه

 
 راهنمای ثبت نمره در سامانه سادا برای استادان مدعو  و نو ورود دانشگاه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.