ارتباط با اداره آموزش دانشگاه

تلفن:    35297522-41-98+، 35297523-41-98+، 35297524-41-98+، 35297525-41-98+
دورنگار: 35419975-41-98+


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.