راهنماهای فرآیندهای آموزشی

 
مدارک لازم براي صدور گواهي موقت                        
مدارک لازم براي صدور دانشنامه دوره روزانه
مدارک لازم براي صدور دانشنامه شبانه
دستورالعمل مدرک المثنی     
تعهد نامه
 استشهاد محلی
راهنمای چگونگی لغو تعهد آموزش رایگان
راهنمای درخواست مجوز خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی
 راهنمای سنوات تحصیلی دانشجویان
 فیلم راهنمای شرایط کلی مشمولان نظام وظیفه عمومی
 فیلم آموزشی راهنمای معافیت تحصیلی دانشجوییی
 فیلم راهنمای ثبت معافیت تحصیلی
سند راهنماي فرايند کميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان داخل

نحوه ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت تاییدیه تحصیلی

فایل های راهنمای ارسال درخواست های دانشجویی از طریق سامانه آموزشی سادا

از نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تقاضای های تمدید سنوات، مرخصی ترمی، تطبیق واحد و معرفی به استاد مستلزم ازسال درخواست از طریق سامانه آموزشی سادا می باشد.


 
دریافت فایل راهنمای روند ارسال درخواست تمدید سنوات
دریافت فایل راهنمای روند ارسال درخواست مرخصی ترمی
دریافت فایل راهنمای روند ارسال درخواست تطبیق واحد
دریافت فایل راهنمای روند ارسال درخواست معرفی به استاد 
دریافت فایل راهنمای روند ارسال درخواست حذف ترمی
دریافت فایل راهنمای روند ارسال درخواست حذف اضطراری


 

 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.