تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی تا آبان ماه 1401: 2963 نفر
 
مقطع کارشناسی    کارشناسی ارشد  دکتری   مجموع
تعداد دانشجو 1891 942 132   2963    
رشته محل 12 26 4 42
 
   
رشته های مقطع دکتری به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته های مقطع کارشناسی ارشد به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.