آدرس پستی
تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ساختمان پردیس، طبقه همکف: دفتر گروه برنامه ریزی آموزشی اتاق 123

تلفن : 35297135-41-98+ 


دورنگار : 35419975-41-98+

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.