آیین نامه ها و کاربرگ های مربوط به برنامه ریزی آموزشی
 
کاربرگ درخواست راه اندازی رشته کارشناسی به شورای برنامه ریزی دانشگاه      
 
کاربرگ درخواست راه اندازی رشته کارشناسی ارشد به شورای برنامه ریزی دانشگاه
 
کاربرگ درخواست راه اندازی رشته دکتری تخصصی به شورای برنامه ریزی دانشگاه
کاربرگ گزارش توجيهي ايجاد رشته با عنوان جديد
 
ملاحظاتی در مورد بازنگری برنامه درسی (ویژه مجری)- فرم سرفصل (WORD)
   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.