گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

وظایف 
 • -تدوین خط مشی کلان برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
 • -تطبیق برنامه های آموزشی پیشنهادی دانشکده ها با آیین نامه های وزارتی و سیاست های مصوب دانشگاه
 • -ایجاد هماهنگی های لازم در برنامه ریزی دروس مشترک مورد نیاز دانشکده ها
 • -نیازسنجی توسعه رشته های جدید و جذب اعضای هیأت علمی و متخصصان بر اساس آمایش زمان بندی شده دانشکده ها و اقتضائات قوانین بالا دستی و به برنامه راهبردی دانشگاه
 • -انجام اقدامات لازم جهت اخذ رشته بر اساس ظرفیت های موجود اعم از اعضا هیات علمی دانشکده ها و فضاهای آموزشی
 • -پیگیری اخذ مجوز و تصویب رشته های جدید دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه و آمایش آموزشی دانشگاه
 • -پیگیری تدوین و بازنگری، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشتههای موجود در سر فصل رشته ها ذیل دانشکده های اجرا کننده دوره در چارچوب آیین نامههای آموزشی دورههای تحصیلی مصوب شورای عالی برنامهریزی
 • -پیگیری اجرای صحیح برنامه های آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش در برنامه ریزی آموزشی و تدریس دانشگاه
 • -سیاست گذاری در جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه و توانمند سازی آموزشی اعضا هیات علمی
 • -رصد تغییرات برنامه های بازنگری شده توسط وزارت علوم و ابلاغ آنها به دانشکده های مجری
 • -همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی تدوین طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
 • -ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها و طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه
 • -همکاری با سایر دانشگاه‌ها در خصوص برنامه‌ریزی آموزشی
 • برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی
 
رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
دکتر مهدی رازانی، دانشیار حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی
هیئت علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

سوابق و اطلاعات دانشگاهی
تلفن : 35297135-041
دورنگار : 35419975-041
رایانامه: m.razani[@]tabriziau.ac.ir


             تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.