تاریخ : شنبه 16 مهر 1401
کد 166

تمدید ثبت نام الکترونیکی کارشناسی (ورودی خواهران)

ثبت نام الکنترونیکی (ورودی خواهران) تا 19 مهرماه و ارسال مدارک پستی تا 25 مهرماه 1401 تمدید شد.
ثبت نام الکنترونیکی (ورودی خواهران) تا 19 مهرماه و ارسال مدارک پستی تا 25 مهرماه 1401 تمدید شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.