تاریخ : دوشنبه 7 تير 1400
کد 124

مهلت ثبت نمرات ، تجدید نظر و پاسخگویی اساتید به تجدید نظر دروس نظری- عملی/ عملی/کارگاهی (نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399)

مهلت ثبت نمرات ، تجدید نظر و پاسخگویی اساتید به تجدید نظر دروس نظری- عملی/ عملی/کارگاهی 21 مرداد ماه 1400 می باشد.
آخرین مهلت ثبت نمرات دروس (نظری- عملی/ عملی/کارگاهی)  21 مرداد ماه 1400 می باشد. مهلت ثبت تجديد نظر براي دروس توسط دانشجو در تاریخ های  22 الی 24  مردادماه و مهلت پاسخگويي اساتيد به تجديد نظر در تاریخ های 25 و 26 مرداد ماه خواهد بود.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.