پیوندهای مفید 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
سارمان سنجش آموزش کشور  
دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   
موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
شورای جهانی برنامه درسی وآموزشی
انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا
دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی
موسسه برنامه درسی وتعلیم وتربیت
ایمیل دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی دانشگاه  cpor AT iust.ac.ir
ابلاغیه های وزارت علوم
سامانه آموزش عالی (HES)  


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.