شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 
 
    با توجه به فعالیت مستمر دانشگاه در حوزه تدوین و بازنگری سرفصل­ های آمورشی و ضرورت رصد و بروز رسانی مداوم برنامه‌های آموزشی، ارتقا کیفیت آموزش "شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه" تشکیل و بر اساس وظایف مندرج در این آیین‌نامه که شامل ترکیب و شرح وظایف شورا است فعالیت می­کند.
1-شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
ازجمله شوراهای تخصصی دانشگاه با اعضا مشخص حقوقی است که مهم‌ترین وظایف آن سیاست‌گذاری موسسه در بخش برنامه­ ریزی آموزشی به‌منظور ایجاد توسعه، بازنگری و ارتقا کیفیت آموزش است.
ترکیب شورای برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز عبارت‌اند از:
-معاونت آموزشی و نوآوری دانشگاه
 -مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
-معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
-نمایندگان دانشکده­ های دانشگاه (در جلسات مربوط به بررسی طرح توجیهی پیشنهادی و برنامه آموزشی پیشنهادی از طرف دانشکده نماینده دانشکده حضور پیدا خواهد کرد و در صورت لزوم در برنامه‌های بینا رشته‌ای نمایندگان چند دانشکده می‌توانند هم‌زمان حضور یابند
-دو نفر از اعضا هیئت‌علمی با تجربه در امر آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی به پیشنهاد معاونت آموزشی و نوآوری دانشگاه و تأیید ریاست دانشگاه
تبصره 1- معاون آموزشی و نوآوری دانشگاه به‌عنوان رئیس شورا، یک نفر از اعضا شورا را به‌عنوان دبیر منصوب می‌کند که وظیفه تنظیم صورت‌جلسات، طرح برنامه­ های پیشنهادی، تهیه‌ی صورت‌جلسات و پیگیری امور مربوطه را بر عهده دارد.
تبصره 2- احکام اعضای شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه و کمیته کارشناسی توسط رئیس دانشگاه برای مدت دو سال صادر می‌گردند.
 
2-وظایف شورای برنامه‌ریزی آموزشی
-تدوین خط‌ مشی کلان برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
-تطبیق برنامه­ های آموزشی پیشنهادی دانشکده‌ها با آیین‌نامه‌های وزارتی و سیاست­های مصوب دانشگاه
-ایجاد هماهنگی­ های لازم در برنامه‌ریزی دروس مشترک موردنیاز دانشکده ­ها
نیازسنجی توسعه رشته ­های جدید و جذب اعضای هیئت‌علمی و متخصصان بر اساس آمایش زمان‌بندی‌شده دانشکده‌ها و اقتضائات قوانین بالادستی و به برنامه راهبردی دانشگاه
-پیگیری اخذ مجوز و تصویب رشته ­های جدید دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه و آمایش آموزشی دانشگاه
-پیگیری تدوین و بازنگری، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشتههای موجود در سرفصل رشته‌ها ذیل دانشکده‌های مجری دوره در چارچوب آیین‌نامه‌های آموزشی دورههای تحصیلی مصوب شورای برنامهریزی
-سیاست‌گذاری در جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه و توانمندسازی آموزشی اعضا هیئت‌علمی
-رصد تغییرات برنامه ­های بازنگری شده توسط وزارت علوم و ابلاغ آن‌ها به دانشکده‌های مجری
-همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی تدوین طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
-ایجاد بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها و طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه
-همکاری با سایر دانشگاه‌ها در خصوص برنامه‌ریزی آموزشی
-برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی

 دریافت فایل آیین نامه و وظایف شورا


    
 تصاویری از نخستین جلسه حضوری شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه-





تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.