فرم ها

عمومی
فرم حذف و اضافه
فرم اعلام مفقود شدن کارت دانشجویی
آرم دانشگاه جهت استفاده در پایان نامه ها
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم حذف تکدرس (فقط دروس نظری)
فرم غیبت بیش ازحد دانشجو (3/16)
فرم تاییدحضور در کلاس ها (پشت و رو پرینت شود)
فرم انصراف از تحصیل
فرم تسویه حساب از دانشگاه
فرم درخواست طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تمپلت پاور پوینت
تمپلت نگارش پایان نامه/رساله
کارشناسی
فرم تقاضای مهمان
فرم درخواست تطبیق واحد
فرم تمدید سنوات
فرم تقاضای انتقال
فرم تقاضای انتقال توام با تغییر رشتهکارشناسی ارشد
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(اثر محور)
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(پژوهش محور)

فرم داوری اثر محور
فرم داوری پژوهش محور
فرم تعیین دروس جبرانی
فرم حذف تکدرس کارشناسی ارشد
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تمدید سنوات
فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه (الف)
فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ب)

گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
کاربرگ قرارداد طرح پژوهشی ـ پرداخت هزینه پایاننامه
  •  

 
دکتری
کاربرگ تعیین استاد راهنما
درخواست انجام امتحان جامع

صورتجلسه امتحان جامع شفاهی
صورتجلسه امتحان جامع کتبی
اعلام نتیجه نهایی آزمون جامع

مجوز دفاع از طرح پیشنهادی
صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی
درخواست تصویب طرح پیشنهادی
گزارش پیشرفت تحصیلی و ارائه سمینار
مجوز پیش دفاع
صورتجلسه پیش دفاع

اعلام اسامی دانشجویانی که سمینار ارائه کرده اند
فرم تمدید سنوات
فرم اعلان عمومی جلسه دفاع
درخواست تشکیل جلسه دفاع از رساله دکتری
صورتجلسه دفاع از رساله ی دکتری
گزارش وضعیت تحصیلی
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.