فرم ها

عمومی
فرم اعلام مفقود شدن کارت دانشجویی
آرم دانشگاه جهت استفاده در پایان نامه ها
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم حذف تکدرس (فقط دروس نظری)
فرم غیبت بیش ازحد دانشجو (3/16)
فرم انصراف از تحصیل
فرم تسویه حساب از دانشگاه
فرم درخواست طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی


کارشناسی
فرم تقاضای مهمان
فرم درخواست تطبیق واحد
فرم تقاضای انتقال
فرم تقاضای انتقال توام با تغییر رشتهکارشناسی ارشد

فرم داوری اثر محور
فرم داوری پژوهش محور
فرم تعیین دروس جبرانی
فرم حذف تکدرس کارشناسی ارشد
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تمدید سنوات
فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه (الف)
فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ب)
صفحه ی اول پایان نامه
تعهد اصالت و امانت داری اثر

طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
چکیده پایان نامه (فارسی)
چکیده انگلیسی
نمونه ی فهرست
نحوه تدوین پایان نامه
اظهار نامه دانشجو
طرح جلد انگلیسی
گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد

فرم تعیین امتیاز فعالیت های پژوهشی
فرم پرداخت هزینه پایان نامه کارشناسی ارشد
  •  

 
دکتری
درخواست تصویب طرح پیشنهادی
مجوز دفاع از طرح پیشنهادی
مجوز پیش دفاع
گزارش پیشرفت تحصیلی
فرم اعلان عمومی جلسه دفاع
صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی
صورتجلسه دفاع از رساله ی دکتری
صورتجلسه پیش دفاع
صورتجلسه امتحان جامع کتبی
صورتجلسه امتحان جامع شفاهی
درخواست تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
درخواست انجام امتحان جامع
حکم تصویب طرح پیشنهادی
تعیین استاد راهنما و زمینه تحقیقاتی
اعلام نتیجه نهایی آزمون جامع
اعلام اسامی دانشجویانی که سمینار ارائه کرده اند
گزارش وضعیت تحصیلی
فرم تمدید سنوات 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.