فرم ها

عمومی
فرم اعلام مفقود شدن کارت دانشجویی
آرم دانشگاه جهت استفاده در پایان نامه ها
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم حذف تکدرس (فقط دروس نظری)
فرم غیبت بیش ازحد دانشجو (3/16)
فرم انصراف از تحصیل
فرم تسویه حساب از دانشگاه
فرم درخواست طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تمپلت نگارش پایان نامه/رساله


کارشناسی
فرم تقاضای مهمان
فرم درخواست تطبیق واحد
فرم تقاضای انتقال
فرم تقاضای انتقال توام با تغییر رشتهکارشناسی ارشد

صورتجلسه تصویب موضوع و طرح تحقیق پايان نامه پژوهش محور کارشناسی ارشد
فرم داوری اثر محور
فرم داوری پژوهش محور
فرم تعیین دروس جبرانی
فرم حذف تکدرس کارشناسی ارشد
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم تمدید سنوات
فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه (الف)
فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ب)

طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(اثر محور)
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد(پژوهش محور)
گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد

فرم تعیین امتیاز فعالیت های پژوهشی
کاربرگ قرارداد طرح پژوهشی ـ پرداخت هزینه پایاننامه
  •  

 
دکتری
درخواست تصویب طرح پیشنهادی
مجوز دفاع از طرح پیشنهادی
مجوز پیش دفاع
گزارش پیشرفت تحصیلی
فرم اعلان عمومی جلسه دفاع
صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی
صورتجلسه دفاع از رساله ی دکتری
صورتجلسه پیش دفاع
صورتجلسه امتحان جامع کتبی
صورتجلسه امتحان جامع شفاهی
درخواست تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
درخواست انجام امتحان جامع
حکم تصویب طرح پیشنهادی
تعیین استاد راهنما و زمینه تحقیقاتی
اعلام نتیجه نهایی آزمون جامع
اعلام اسامی دانشجویانی که سمینار ارائه کرده اند
گزارش وضعیت تحصیلی
فرم تمدید سنوات 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.