تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 58

قابل توجه دانشجویان دکتری 93 به بعد و همچنین کلیه ورودی های کارشناسی ارشد

طبق مصوبات هیات رئیسه محترم دانشگاه
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 و به بعد
 
طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مقرر گردید برای دانشجویان دکتری ورودی 93 و به بعد، جهت نیمسال های سنواتی تمدید شده شهریه دریافت شود.

 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
 
طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مقرر گردید از دانشجویان کارشناسی ارشد (ورودی 94 و به بعد) که برای ترم شش تمدید سنوات می نمایند شهریه بصورت کامل (شهریه ثابت و متغییر) و برای ترم ترم های هفت و پس از آن شهریه ثابت اخذ شود.
 
طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مقرر گردید از دانشجویان کارشناسی ارشد (ماقبل ورودی 94) که برای ترم پنجم تمدید سنوات می نمابند شهریه برای ترم پنجم ثابت و برای ترم ششم بصورت کامل (شهریه ثابت و متغییر) و برای ترم های هفت و پس از آن شهریه ثابت اخذ شود.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.